Zlatápůjčka

Česká spořitelna nenabízí produkty určené jenom soukromým osobám

I když v rámci využívání bankovní služeb jasně vedou soukromé osoby, rozhodně nejsou jedinou klientelou, na kterou Česká spořitelna cílí. Nabídne totiž své produkty i firmám, institucím, ale i živnostníkům.

Využívání bankovních služeb je v současné době naprostým standardem. Především osobní účty dnes využíváme více, než kdy předtím. Platíme z nich výdaje, přichází nám na ně výplata, stejně jako na nich můžeme finance také zhodnocovat. Stejně tak mohou účty využívat také firmy a instituce, jelikož i ty potřebují ke správě financí efektivní nástroj.

Co nabídne Česká spořitelna podnikatelům?

Ať už se jedná o drobné živnostníky, nebo nadnárodní firmy, nabídne banka produkty, které vycházejí z těch základních. Jsou to účty, stejně jako to jsou možnosti úvěrových produktů, ale také zajímavých pojistek. V rámci této klientely samozřejmě nabídne Česká spořitelna také řadu dalších služeb, jako mohou být i různé individuální služby spojené s efektivní správou financí, nebo finančním poradenstvím. Co ale ani v oblasti těchto financí nechybí, to jsou možnosti investování peněz, a to se zajímavým zhodnocením. Stěžejní jsou ale mnohdy také služby spojené s mezinárodním platebním stykem, stejně jako služby spojené s nutností vést bankovní účty v několika měnách.

Dnes cílí CSAS také na města, ale i bytová družstva

Firma a občané však nejsou jedinou klientelou, která je dnes pro banku důležitá. Pokud náš přehled ještě o něco rozšíříme, je důležitým klientem také celá řada měst a obcí, stejně jako to jsou bytová družstva, nebo společenství vlastníků. Produkty CSAS ale mohou využívat také neziskové organizace. U nich je samozřejmostí, že je to spojeno s individuálními podmínkami hlavně v tom směru, že jsou všechny klasické služby výrazně zvýhodněny, aby dané organizaci zbyly peníze na to hlavní – tedy na projekty, které realizuje.